Musiken vid Göteborgs garnison ... eller när Bach, Händel och Mozart spelade i Göteborg ...

Musiken vid Göteborgs garnison ... eller när Bach, Händel och Mozart spelade i Göteborg ...

Göteborg Symphonic Band/Hemvärnets musikkår Göteborg har under 2004-06 deltagit i ett unikt projekt att dokumentera musiken vid Göteborgs garnison. Resultatet är en rikt illustrerad bok på 416 sidor och med två specialproducerade CD-skivor som ger drygt två timmars välklingande exempel på militärmusiken under trehundra år. Författaren Lennart Larsson har varit musiker i orkestern i över trettio år och har under flera år forskat i ämnet. Musikkåren har bidragit med unika inspelningar på de olika besättningar som militärmusiken haft under historiens gång. Boken handlar om framväxten av militärmusiken i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Den tar upp musikkårernas sammansättning, vilka som spelade och deras villkor, var man spelade och vilken musik man spelade samt vad man spelade på. Den belyser att Göteborg hade vaktparad med musik varje dag ända till slutet av 1800-talet och att militärmusikkårerna länge var stadens enda fasta musikensembler. Beröringspunkterna med det civila musiklivet har också varit varit stora genom århundradena – kanske större förr än idag.

Och visst spelade Bach, Händel och Mozart i Göteborg! Det kan man läsa mer om i boken, liksom att Bedrich Smetana medverkade i en av Göta artilleriregementes musikkårs konserter år 1859. Och mycket, mycket annat.

Förlagets hemsida: www.centor.se/mvgg

320:-395:-